piektdiena, 2008. gada 5. decembris

tiesības

Lai rītdien varu veiksmīgi (droši vien, ka sobrīd tā jau ir šodiena) nokārtot šo te eksāmenu, izdomāju, ka varētu veiksmīgi izmantot šo te savu burvīgo mājas lapu - blogu;

Kas ir tiesības?
Tiesības=likumi+tiesību paražas+tiesību principi
Likums = vispārējie ārējie akti
Normatīvie tiesību akti= ietver tiesību normas
Ārējie norm akti - VISPĀRSAISTOŠI!!!
Hierathija ir - Satversme - Likumi - MK noteikumi - Pašvaldības saistošie noteikumi
Iekšējie NA - privātpersonām nav saistoši, jāatbilst ĀNA.
Veidi:
nolikums, reglaments
instukcijas
ieteikumi
uzvedības noteikumi iestādē
kārtība

Individuālo tiesību akts - satur ind. prieksrakstus, ne normas! rīkojumi, spriedumi, lēmumi, pav ēles, admin akti
Lēmumu pieņemšanas MK sistēmā:
Valsts sekretāru sanāsme
MK komiteja
MK


Atvasinfaāta publiska persona - pašvaldība vai cita ar likumu vai uz lik pamata izveidota publiska pesona (darbojas saskaņā ar publisko tiesību principiem) Tao ar likumu piešķirta sava autonma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu. Tai var būt sava mata.


Administratīvais akts:
uz āru vērsts tiesību akts
ko iestāde
izdod publisko tiesību jomā
attiecībā uz individuāli noteiktu personu vai personām
nodibinot, grozot, konstatējot vai izbeidzot konkrētas tiesiskās attiecības vai konstatējot faktisko situāciju.


AA veidi:

obligātais AA - jāizdod noteikta satura AA
izdošanas izvēles aa: tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai AA izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu
satura izvēles aa - nav noteikts konkrēts saturs
brīvais aa - var izdot, var neizdot, bet izdošanas gadījumā nenosaka konkrētu saturu

Nav komentāru: